Integritetspolicy

ETP Gruppen AB org. nr. 559153-2534 (”ETP”, ”Vi”, ”Oss”) behandlar personuppgifter i vår dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom ETP och finns till för att förklara vilken sorts data vi behandlar, varför och hur.

 

Vi tillhandahåller ROUGE! mobilappen (”Appen”) och webbsidan www.rougeumea.se och ansvarar för personuppgiftsbehandlingen i anslutning till dessa.

 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

 

Vi jobbar i enlighet med GDPR, vilket ger dig som användare rättigheten att bli bortglömd eller ha dina personuppgifter överförda till dig. Om en uppgift är ofullständig har du rätt att begära att den korrigeras. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

 

Vi kommer inte att dela din data med någon extern part utöver vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Informationssamling

 

När du loggar in i appen hämtar vi vissa uppgifter från din Facebook-profil samt ber dig tillhandahålla vissa uppgifter. För att kunna identifiera och kontakta dig vid behov, leverera en bra upplevelse i appen samt tillhandahålla statistik använder vi följande uppgifter:

 

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Profilbild från Facebook
  • Födelsedag
  • Kön
  • Vänner på Facebook som också använder appen

 

Om du bokar ett arrangemang på webbsidan sparar vi vissa uppgifter för att hantera din bokning:

 

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Epost

 

Loggdata

 

När du använder appen kan vi komma att automatiskt insamla loggdata om enheten du använder, exempelvis (men ej begränsat till) operativsystem, tillverkare och webbläsare du använder.

 

Säkerhet

 

All information du ger oss skyddas med hjälp av avancerad teknik, så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

 

Personuppgiftsbiträden

 

För att kunna leverera sina tjänster använder sig vi oss personuppgiftsbiträden. Det innebär att vi är personuppgiftsansvariga och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning.

 

Ändamål

 

Uppgifterna du lämnar till oss används olika ändamål

 

Appen

 

Dina uppgifter används för att hantera ansökningar när du registrerar dig och för att styrka din identitet när du sätter upp dig på gästlistor.

 

Bokning via webbsida

 

När du bokar ett arrangemang hos oss sparas de uppgifter du anger så länge behov finns för att hantera din bokning.

 

Nyhetsmail och SMS

 

Genom att registrera dig för våra nyhetsmail och SMS kan du vara säker på att alltid få ta del av erbjudanden och nyheter. Samtliga nyhetsmail och SMS innehåller en länk eller stoppord med vilken du när som helst kan avsäga dig fler mail eller SMS-meddelanden.

 

Cookies

 

Vi använder cookies för att optimera webbsidan och din upplevelse där. Du kan i din webbläsare stänga av cookies, men det kan leda till att vissa tjänster slutar fungera.

 

Var behandlar vi personuppgifter?

 

Vårt mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I såna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.

 

Hur länge sparas personuppgifter?

 

Vi behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

 

Begränsning av behandling

 

Registrerade användare har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

 

Återkalla samtycke

 

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

 

Dataportabilitet

 

Registrerade användare har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

 

Lagkrav

 

Vi kan komma att dela med oss av dina uppgifter till andra mottagare om det föreligger lagkrav. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

 

Ändringar i Integritetspolicyn

 

Vi kan ibland komma att uppdatera vår Integritetspolicy. Ändringarna kommer att publiceras på denna sida.

 

Har du frågor kring hantering av personuppgifter kan du kontakta oss på info@rougeumea.se